Klassisk sangglæde

Sangglæden er højdepunktet

 

Sangglæden er det vigtigste i Køge Kor. Den munder hver sæson ud i koncerter, forår og jul.

Julekoncerten 2017 blev opført i kirkerne Himlingøje og Mern. Det var det meget spændende kor og orgelværk af Louis Viernes 'Messe Solennelle' som koret tog livtag med.

 

Forårskoncerten 2017 bev opført sammen med Sct. Olai Koret i Mern kirke ved Vordingborg. Køge Kor sang musik fra 1700’tals folkemusikken ’Tibie Pojem’, italieneren Pietro Mascagnu ’Ave Maria’ fra Cavalleria Rusticana, og Mozarts ’Ave verum corpus.

 

Julen 2016 gjaldt det Händels Messias, der blev opført med Farum Koret i kirkerne i Stavnsholt og Boholte.

 

Blandt andre tidligere koncerter kan nævnes: Haydens Skabelsen, Vivaldis Gloria, Faurés Requiem Messe, og ikke mindst afskedskoncerten "Under Piletræet" i 2015 med dirigent gennem 25 år, Henrik Bøggild. "Under Piletræet" var komponeret af korets tidligere dirigent Henrik Bøggild.

 

Der synges også danske og udenlandske sange.

Foto: Marianne Langvardt

 

Copyright Køge Kor 2015 © All Rights Reserved